sobota, 26 września 2015

Finał V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay) to bezpłatna akcja edukacyjna przeprowadzona wśród uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu  w ostatni piątek września.
Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów przeprowadzonych przez nauczycieli w poszczególnych klasach. Każda osoba, która prawidłowo odpowiedziała pisemnie na 5 pytań z losu – otrzymała tytuł MT EXPERT oraz specjalną legitymację. Legitymacja „Experta Tabliczki Mnożenia” ma być motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.
Pomysłodawcą akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest Andrzej Grabowski, wielki pasjonat niecodziennego nauczania-uczenia się matematyki.

Mistrzowie poszczególnych klas...

 
z klasy I
z klasy IIa
z klasy IIb
z klasy III

z klasy IV
z klasy V
z klasy VI
Egzaminatorzy z ogromną radością wręczyli pamiątkowe dyplomy:)

Do zobaczenia za rok...

Tabliczkę mnożenia powtarzamy...

...na przerwach....

... podczas lekcji dodatkowych...
... oraz lekcji matematyki.
Każdy uczeń wie, że ...
...z matematyką spotykamy się w życiu codziennym.

niedziela, 20 września 2015

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


Nasza szkoła uczestniczy w akcji 
V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
organizowanej w dniu 25 września 2015 r. 
pod hasłem:
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
Program:
21-24.09.2015. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.
25.09.2015. Egzaminy z tabliczki mnożenia:
* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł 
MT EXPERT.
* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po1 godzinie.
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!
Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

piątek, 4 września 2015

Witam w nowym roku szkolnym 2015/16

Niech ta kolejna inauguracja nowego roku szkolnego 
przyniesie Ci jeszcze więcej sukcesów naukowych 
i żeby w ich dokonywaniu nie zabrakło CI pogody ducha oraz wiary w siebie. 
Pełnej realizacji planów ...