sobota, 26 września 2015

Finał V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay) to bezpłatna akcja edukacyjna przeprowadzona wśród uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu  w ostatni piątek września.
Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów przeprowadzonych przez nauczycieli w poszczególnych klasach. Każda osoba, która prawidłowo odpowiedziała pisemnie na 5 pytań z losu – otrzymała tytuł MT EXPERT oraz specjalną legitymację. Legitymacja „Experta Tabliczki Mnożenia” ma być motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.
Pomysłodawcą akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest Andrzej Grabowski, wielki pasjonat niecodziennego nauczania-uczenia się matematyki.

Mistrzowie poszczególnych klas...

 
z klasy I
z klasy IIa
z klasy IIb
z klasy III

z klasy IV
z klasy V
z klasy VI
Egzaminatorzy z ogromną radością wręczyli pamiątkowe dyplomy:)

Do zobaczenia za rok...

Tabliczkę mnożenia powtarzamy...

...na przerwach....

... podczas lekcji dodatkowych...
... oraz lekcji matematyki.
Każdy uczeń wie, że ...
...z matematyką spotykamy się w życiu codziennym.

niedziela, 20 września 2015

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


Nasza szkoła uczestniczy w akcji 
V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
organizowanej w dniu 25 września 2015 r. 
pod hasłem:
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
Program:
21-24.09.2015. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.
25.09.2015. Egzaminy z tabliczki mnożenia:
* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł 
MT EXPERT.
* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po1 godzinie.
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!
Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

piątek, 4 września 2015

Witam w nowym roku szkolnym 2015/16

Niech ta kolejna inauguracja nowego roku szkolnego 
przyniesie Ci jeszcze więcej sukcesów naukowych 
i żeby w ich dokonywaniu nie zabrakło CI pogody ducha oraz wiary w siebie. 
Pełnej realizacji planów ...

poniedziałek, 13 października 2014

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Olimpus - Jesień 2014

Zachęcam do udziału w olimpiadzie.
Zajęcia przygotowujące do konkursu odbywają się w środy 14:15 - 15:00

Konkurs przeprowadzony będzie na terenie szkoły
04 listopada 2014 r. o godz. 9:00

 Nagrody
1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.
2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
  • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
  • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
  • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.
Honorowane są miejsca ex aequo.Konkurs jest płatny - 9 zł

poniedziałek, 22 września 2014

Praca domowa na WSiPnecie dla uczniów klas IV -VI

Przypominam, że rozwiązywanie zadań na WSiPnecie 
traktujemy jako utrwalenie i ugruntowanie wiadomości z lekcji matematyki.

Na poczcie Platformy WSiPnet uczeń otrzymał informację o zaległościach
lub pochwałę za systematyczną pracę.

Życzę wytrwałości w rozwiązywaniu zadań.

Pozdrawiam:)


niedziela, 21 września 2014

WSiPnet pomaga utrwalać wiedzę i umiejętności matematyczne

Uczniowie klas IV-VI
zarejestrowali się na platformie WSiPnet,
aby doskonalić swoją wiedzę zdobytą na lekcjach.


Przypominam!!! 
Do 21.09.2014 r. godz.20:00 należy wykonać następujące moduły:

Klasa IV 
Moduł 1 - Działania na liczbach naturalnych, system dziesiątkowy - 3 lekcje, 
Moduł 2 - Znaki rzymskie - 2 lekcje 
Moduł 3 - Dodawanie i odejmowanie w pamięci - 3 lekcje 

Klasa V 
Moduł 1 - Rachunek pamięciowy, algorytmy działań - 3 lekcje 
Moduł 2 - Rachunek pamięciowy, kolejność wykonywania działań - 3 lekcje 

Klasa VI 
Moduł 1 - Mnożenie ułamków zwykłych - 3 lekcje 
Moduł 2 - Dzielenie ułamków zwykłych - 2 lekcje 
Moduł 3 - Liczby ujemne - 2 lekcje 

Ocenianie prac na WSiPnecie jest następujące: 
100% - 90% bdb.(5) 
89% - 75% db. (4) 
74% - 50% dst. (3) 
49% - 30% dop. (2) 
29% - 0% ndst. (1)

Powodzenia i wytrwałości w pokonywaniu trudności.